Tuinarchitectuur

U zult waarschijnlijk ook wel eens geconfronteerd worden met aanbiedingen 'buiten concurrentie' opgemaakt door personen die geen enkele vak- noch tuinkunstopleiding genoten of die technisch of tuinbouwkundig niet bekwaam zijn.

Deze individuen stellen U aldus, zonder enig besef van verantwoordelijkheid en verplichtingen, bloot aan een hele reeks problemen en ontgoochelingen. Deze problemen kunnen enorme proporties aannemen. Wij raden U dus aan dergelijke samenwerking te mijden en beroep te doen op een bedrijf zoals het onze waar 2 of 3 tuinarchitecten zich over het gestelde probleem buigen en adequate oplossingen zullen voorstellen.

2 mogelijkheden

1) U bent al in het bezit van de nodige ontwerpen en van een lastenboek voor de aanleg van uw tuin(of een deel ervan).
In dit geval kan U bij ons terecht om een gratis offerte te bekomen.
Indien U ons de werken toezegt zullen wij het plan uitvoeren in
nauwe samenwerking met de ontwerper van het project, in overeenstemming met de offerte en de voorwaarden bepaald door de ontwerper.

2) U hebt nog geen ontwerp voor de tuin en U wil uw tuin zelf aanleggen of U wenst beroep te doen op een erkend en geregistreerd aannemer.
In dit geval kunnen wij U, tegen een vooraf bepaalde prijs, na een verkennend gesprek waarin U ons uw verwachtingen mededeelt, een tuinplan bezorgen met eventueel de nodige technische details.

Kosten

De kosten worden achteraf ruim teruggewonnen dank zij de correctheid van de informatie. Dit doet U veel tijd winnen en voorkomt vergissingen.  Indien nodig plannen wij, met U , om een juist beeld te scheppen ,enkele tuinbezoeken.

U bent na betaling van het plan de eigenaar van dit plan.

Dit wil zeggen dat U het zelf mag uitvoeren maar U kan hiermee ook bij andere tuinaannemers een offerte vragen. Indien U hen een blanco offerte, zonder eenheidsprijzen meegeeft, heeft U ook garanties betreffende de kwaliteit van de uitvoering.

De opvolging van de uitvoering door derden is nooit in de ontwerpprijs inbegrepen en zijn geldend aan het lopende tarief.

In beide gevallen hebt U er belang bij om ons een liggingsplan van het perceel en de woning, met de exacte ligging van de leidingen, te bezorgen. (Dit laatste wordt trouwens door de verzekerings maatschappijen(polis BA) geëist.)